Skyteresultater: Lagmesterskap 15m 4/3 08

Prestebakke, Lagmesterskap April 2008 Arrangør: Buer/Kornsjų Sk.lag


    Rek m/anl

  1   Petter Thomasen      216
  2   Tormod Brynildsen    160

      Eldre rek

  1   Stine Merete Olsen   235
  2   Moni Høye Hult       232


      Junior

  1   Marius Olsen         237
  2   Martin Bakken        226