Skyteresultater: Månedsskyting

Hisåsen, Månedsskyting Mai 2007 Arrangør: Buer/Kornsjø Sk.lag


  Rek m/anl 
1 Andreas Anderson    232   
2 Erik Trollnes      222   
3 Kristoffer Olsen    208   
4 Ask Glopholm      190
       
  Rek     
1 Moni Hult        228   
2 Stine M Olsen      210
       
  E Rek     
1 Marius Olsen      246   
2 Martin Bakken      157