Skyteresultater: Månedsskyting

Prestebakke, månedsskyting mars 2006 - Arrangør: Buer/Kornsjø Sk.lag


Klasse: Mini rekrutt

1. Henrik Vaglen 188 2. Bjørnar Olsen 183

Klasse: Rekrutt

1. Stine M. Olsen 237 2. Moni H. Hult 235

Klasse: Eldre rekrutt

1. Bjørn E. Amundsen 247