Skyteresultater: Månedsskyting

Prestebakke, januar 2004 Arrangør: Buer/Kornsjø Sk.lag


Klasse: Mini rekrutt
1. Stine m. Olsen    232
2. Moni Hult      212
3 Bjørnar Olsen    186
4 Henrik Vaglen    118

Klasse: Eldre rekrutt 1. Daniel Engebresten 225