Månedsskyting
 
 

Minirekrutt
 
 

1 Kjetil Pedersen 90

2 Espen Pedersen 88

3 Thomas Hermansen 85

4 Daniel Olsen 82
 
 
 
 

Rekrutt
 
 
 
 

1 Hans Erik Folkeseth 200
 
 
 
 

Junior
 
 

1 Anne C Ødegård 241

2 Morten Bergstrøm 236

Tilbake