Buer/Kornsjø-logoenUNGDOMSSIDER Buer/Kornsjø-logoen

Resultater fra månedsskytingene/lagmesterskap.
Tilbake til hovedsiden.
 

Ungdomsgruppa

har tilbud til alle skyteinteresserte i alderen 10-18 år .

Alle skyteinteresserte i alderen 10-18 år er velkomne til å prøve skyting. Alle får instruksjon etter behov. Vi har geværer og annet nødvendig utstyr til utlån. Dyrt er det ikke. For tiden er treningsavgiften kr.10 som inkluderer 35 skudd cal 22 og utlån av våpen.

Ungdomsgruppa i skytterlaget har trening på tirsdag sommerhalvåret (april – september) da trener vi på 100 m banen vår på buer. Resten av året skyter vi på innendørs 15 m i kjelleren på Prestebakke Samfunnshus.

I snitt er det 10-20 deltakere på hver treningskveld. Man velger aktivitetsnivået selv, men det er de som trener jevnlig som oppnår de beste resultatene. Stadig flere finner ut at dette er noe de ønsker å satse på og kjøper eget utstyr. Skyttersporten kan by på rikelig med utfordring for de som er villige til å satse.

Treningen starter kl. 18.00. Vi deler opp i lag. På buer kan 8 stk skyte samtidig og vi har elektroniske skiver slik at skytterene kan se hvert skudd. Hvert lag bruker ca30- 40 min. på sin skyting.

Treningstider

Innendørsskytingen starter opp tirsdag ............................klokken 18:00 på Prestebakke Samfunnshus.

Gamle og nye skyttere ønskes velkommen.

Har dere spørsmål så kontakt en av oss i ungdomsgruppa:
Svein Bergstrøm - tlf. 69197249 - mob. +92426384
Sven de Flon
Stein Gunnstrøm - tlf. 69180181
 
 

Valid HTML 4.0!