Resultater lag 8 100m

1 Jens-Kristian Larsen Oslo Østre J
*X*** 50 X*X** 50 ****X 50 X*X**9*X*X 99 ***X9XXX*X 99
15 Skudd 150 25 Skudd 249 35 Skudd 348
2 Robert Kristiansen Moss og Våler V65
9*XX9 48 **X9X 49 9*X** 49 9*99XX*XXX 97 0
15 Skudd 146 25 Skudd 243 35 Skudd 243
3 Guro Hollund Oslo Østre R
X*XX* 50 X**9X 49 XXXX* 50 9*******X* 99 XXX9XXXX*X 99
15 Skudd 149 25 Skudd 248 35 Skudd 347
4 Aslak Hollund Oslo Østre J
*XX** 50 X**9X 49 *9*X* 49 *****9X** 89 *XXXX****X 100
15 Skudd 148 25 Skudd 237 35 Skudd 337
5 Petter Pettersen Rælingen V73
***** 50 *X9** 49 XXX** 50 9*X**X*X** 99 X999*XX*X* 97
15 Skudd 149 25 Skudd 248 35 Skudd 345
6 Rolf Fjeldstad Aas V73
*99X* 48 *XX*9 49 X9999 46 9**XX*X9X9 97 0
15 Skudd 143 25 Skudd 240 35 Skudd 240
7 Lars Røed Ramstad Oslo Østre J
***** 50 X89XX 47 XX*XX 50 X98X9***** 96 *9*99XXXX* 97
15 Skudd 147 25 Skudd 243 35 Skudd 340
8 Kristian Unnestad Skiptvet J
***** 50 *XXX* 50 *XX9X 49 **X99X**X9 97 *X9XXX*X*X 99
15 Skudd 149 25 Skudd 246 35 Skudd 345

MLRes - www.megalink.no 20:04 - 19.04.2009