Resultater lag 4 200m

1
0 X 10 0 0 0
15 Skudd 10 25 Skudd 10 35 Skudd 10
2 Tor Harald Lund Søgne 5
**9*9 48 0 0 0 0
15 Skudd 48 25 Skudd 48 35 Skudd 48
3 Mette Finnestad Søgne 5
***X* 50 X99*9 47 *X*9X 49 99X9*X***X 97 *X**XX***9 99
15 Skudd 146 25 Skudd 243 35 Skudd 342
4
5
6
7
8 Petter A. Smukkestad Spydeberg 5
XX9** 49 89X8* 45 9*X8X 47 78989XX*XX 91 0
15 Skudd 141 25 Skudd 232 35 Skudd 232
9
10
11
12 Kurt Eirik Bekkevold Oslo Østre 5
X**** 50 XX9*9 48 XX*X9 49 XX*******X 100 XX*XX**XX9 99
15 Skudd 147 25 Skudd 247 35 Skudd 346

MLRes - www.megalink.no 20:04 - 19.04.2009