Resultater lag 3 200m

1 Kai Henning Nyhus Nordre Land 5
**X9* 49 67879 37 9XX8X 47 8999*9*9X* 93 0
15 Skudd 133 25 Skudd 226 35 Skudd 226
2 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 4
9**** 49 9X8X8 45 *X**X 50 X969X9*999 90 0
15 Skudd 144 25 Skudd 234 35 Skudd 234
3 Trond Erling Andersen Nordre Land 4
7*9*X 46 77677 34 898*9 44 287X899979 78 0
15 Skudd 124 25 Skudd 202 35 Skudd 202
4 Jan Ove Halden Søndre Land 3
889X9 44 76777 34 98887 40 6718899989 74 0
15 Skudd 118 25 Skudd 192 35 Skudd 192
5 Pål Skogen Nordre Land 4
X*9XX 49 78998 41 *X9X9 48 99XX*9X9*X 96 X*XX8X*999 95
15 Skudd 138 25 Skudd 234 35 Skudd 329
6 Trond Dahlby Nordre Land 1
99*X9 47 XX**9 49 9998* 45 X*X*XX99X9 97 0
15 Skudd 141 25 Skudd 238 35 Skudd 238
7
8
9
10
11
12

MLRes - www.megalink.no 20:04 - 19.04.2009