Resultater lag 3 100m

1 Tina Natalie Kristiansen Skjeberg J K
***** 50 **X89 47 *X**X 50 X99*XX**X* 98 9X***XX999 96
15 Skudd 147 25 Skudd 245 35 Skudd 341
2
3 Robert Larsen Skjeberg V65
***** 50 X*X99 48 ***XX 50 ****XX**X* 100 *X*XX*XX*X 100
15 Skudd 148 25 Skudd 248 35 Skudd 348
4 Steinar Haakafoss Skjeberg V65
**X** 50 *X**X 50 ***** 50 ***X9*X*** 99 **X*X**XXX 100
15 Skudd 150 25 Skudd 249 35 Skudd 349
5
6 Ingrid Finnestad Skjeberg J K
***X* 50 *X*** 50 ***** 50 **X***9*** 99 XXX9X*X**X 99
15 Skudd 150 25 Skudd 249 35 Skudd 348
7 Thea Murtnes Degernes J K
***** 50 X99** 48 *X*XX 50 *9XXXX*X9X 98 X**X***X** 100
15 Skudd 148 25 Skudd 246 35 Skudd 346
8 Regine Langbakk R°yken og Hurum ER K
*XX*X 50 ***** 50 *X*** 50 9*XX*XX*XX 99 ***X*X9XX* 99
15 Skudd 150 25 Skudd 249 35 Skudd 348

MLRes - www.megalink.no 17:54 - 27.04.2014