Hisåsstevnet - Buer/Kornsjø skytterlag

21.-24.april 2005