Resultater lag 1 100m

1 Julianne Skallerud Brekke Skjeberg ER K
*XXXX 50 XXXX9 49 X**X* 50 *****X**** 100 ***XX9X*** 99
15 Skudd 149 25 Skudd 249 35 Skudd 348
2 Thiril Tran Brendryen Skjeberg ER K
X**** 50 ***** 50 XX*XX 50 **X**XX*** 100 XX******** 100
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 350
3
4 Arne Andersrød Skjeberg V65
9*X** 49 ***XX 50 ***** 50 9**X9**XX* 98 0
15 Skudd 149 25 Skudd 247 35 Skudd 247
5 Iver Ileby Iversen Fredrikstad J
X*9** 49 X*9X9 48 *XXX* 50 *9**9X*X*X 98 X***XXX*** 100
15 Skudd 147 25 Skudd 245 35 Skudd 345
6 Tor Magnus Hansen Humlekjær Skjeberg ER
9XXX9 48 9X988 44 9X99X 47 X*X*X*989* 96 XX*X9*9*98 95
15 Skudd 139 25 Skudd 235 35 Skudd 330
7 Emil Svärd Skjeberg ER
**XX* 50 XX*** 50 X**9* 49 *X*X*99*X* 98 9**X*X9*9* 97
15 Skudd 149 25 Skudd 247 35 Skudd 344
8

MLRes - www.megalink.no 17:44 - 28.04.2019