Samlag

Dato

Arrangør

Sogn Indre

9.Mai

Leikanger

Vestfold

24.Mai

Styrvoll

Aust-Telemark

27.Mai

Sauland

Hedmark

29.Mai

Arr. ?

Lofoten

6.Juni

Søndre Hinnøy

Gauldal

17.Juni

Arr. ?

Uttrøndelag

17.Juni

?

Aust-Finnmark

19.Juni

Arr. ?

Drammen

19.Juni

Sande

Fosen

19.Juni

By

Vest-Finnmark

19.Juni

Arr. ?

Østfold

19.Juni

Halden

Follo

20.Juni

?

Ringerike

20.Juni

Arr.?

Valdres

20.Juni

Arr.?

Agder

26.Juni

Birkenes

Aust-Agder

26.Juni

Vegårdshei

Ofoten

29.Juni

Arr. ?

Nordmør

3.Juli

?

Rana

3.Juli

Røvassdalen

Romsdal

3.Juli

?

Senja

3.Juli

Kvæfjord

Solør

3.Juli

Åsnes

Akershus

4.Juli

?

Salten

4.Juli

Ytterstrand/Saltstraumen/Sandhornøya

Sunnfjord

4.Juli

Holsen

Troms

4.Juli

?

Vefsn

4.Juli

Austerbygda

Hallingdal

16.Juli

Hadding

Nordfjord

17.Juli

Arr. ?

Hitra og Frøya

18.Juli

?

Vest-Agder

23.Juli

Bjelland

Nord-Østerdal

25.Juli

Tynset

Sogn Ytre

25.Juli

Oppedal/Brekke

Inntrøndelag

13.Aug.

?

Gudbrandsdal

14.Aug.

Lesja

Namdal

14.Aug.

?

Sunnmør

14.Aug.

Ålesund

Vest-Telemark

14.Aug.

?

Hordaland

15.Aug.

?

Opland

15.Aug.

Østre Toten

Sunnhordland

15.Aug.

?

Søre Sunnmøre

15.Aug.

Hjartåbygda

Oslo

19.Aug.

Oslo Østre

Grenland

21.Aug.

Mælum

Hardanger og Voss

22.Aug.

?

Numedal

22.Aug.

Arr. ?

Rogaland

22.Aug.

?

Vesterålen

22.Aug.

Melbo

Østerdal

22.Aug.

Elverum